Očné oddelenie v Trebišove kompetenčným centrom

E-mail Tlačiť PDF

KLIKNI - Očné oddelenie v Trebišove sa stane kompetenčným centrom

Spoločnosť Svet zdravia, a.s. ako správca trebišovskej nemocnice investuje do jej vybavenosti nemalé peniaze.

Naposledy sa zrekonštruovalo očné oddelenie pod vedením primárky, Márie Hurčíkovej.

Profesionálne lekárske obsadenie, erudovaný zdravotnícky personál a špičkové prístrojové vybavenie predurčujú toto oddelenie na vytvorenie kompetenčného centra.

Teraz ste tu: Úvod